Dimitris Kotronakis
     

Videos


Sergio Assad: Fantasia Carioca


Thanassis Moraitis: Amsterdam concerto - part II


Nicolo Paganini: Capricio no 24


Stepan Rak: Kaygorod


Nicolai Rimsky-Korsakov: The Flight of the bumblebee


Stepan Rak: Gora


Marco Pereira: Plainte


Thanassis Moraitis: Amsterdam concerto - part I


Thanassis Moraitis: Amsterdam Concerto - part III


Nicolo Paganini: Capricio no 16


Astor Piazzolla: Zita (Suite Troileana)


Raphaël Fays: Romantique Voyage


Luis Zea: Pajarillo

Marco Pereira: Pixaimgreek version © Dimitris Kotronakis 2008